Lyrics

លួចស្នេហ៍ដូចច័ន្ទ Loch Snaeh Doung Chan – Ros Sereysothea Lyrics

បទ៖ លួចស្នេហ៍ដូចច័ន្ទ
ច្រៀង៖ រស់ សេរីសុទ្ធា

១- ច័ន្ទអើយរះសែនល្អម្លេះទេ ប៉ុន្តែមាសមេរអ្នកនៅអ្ហើយ សែនឆ្ងាយ
ថ្ងៃណាបានណែបណិតកាយ បើនៅឆ្ងាយ ឈោងមិនដល់។

២ – ខ្ពស់អើយអើយសែនខ្ពស់ម្លេះណា⁣⁣ ពន្លឺភ្លឺថ្លាគួរឲ្យអ្ហើយ ចាប់ចិត្ត
បើសិនខ្ញុំជាគូរពិត នាំដួងចិត្តខ្ញុំទៅជាមួយផង។

(បន្ទរ) តើអ្នកដឹងទេ ខ្ញុំលួចស្នេហ៍យូរហើយ ម្តេចឡើយបានជា អ្នករះធ្វើព្រងើយ
ច័ន្ទអើយសូមមេត្តាខ្ញុំផង ស្នេហ៍ស្នងស្ងាត់សូន្យឈឹង

៣ – ហេតុអ្វីបានថ្លៃឈ្មើងម្លេះទេ អាងតែអ្នកល្អលើសគេអ្ហើយ ក្នុងលោក
ទុកឲ្យខ្ញុំនៅសោយសោក បំភ្លឺលោកទុកឲ្យខ្ញុំក្រៀមក្រំ។

What a beautiful full moon but it seems too far away,
When will I be closed to you,
If you were too far,
how could I reach out.

How high and how far away,
The clear shinning of yours is impressive,
If i were your real couple from the destiny,
Please take my heart away with you.

Do you know that I have been falling in love with you too long,
Why you have always been shining all alone,
Dear moon please mercy me,
My lovely moon, why you are deadly silent.

Why you are too proud,
It is just because you know you are the best in the world,
You have always left me without feeling sorry,
Your shine is for the world
I am left in the dread dark place.

Advertisements
Lyrics

ចម្ប៉ាបាត់ដំបង/Chompa Batdombong Lyrics

Title Translation: Battambang (Province) Flower

Singer: Sin Sisamouth

Lyricist: Sin Sisamouth

Composer: Me Bun Genre: Bolero

Length: 2:55

ចំណងជើង: ចម្ប៉ាបាត់ដំបង

ច្រៀងដោយ: ស៊ីន ស៊ីសាមុត

និពន្ធដោយ: ស៊ីន ស៊ីសាមុត

តែងភ្លេងដោយ: ម៊ែរ ប៊ុន

 

១.ឱ បាត់ដំបងបណ្ដូលចិត្តអើយ ខ្ញុំសូមលាហើយលាទាំងអាល័យ តាំងពីរូបខ្ញុំបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយ ខ្វល់ខ្វាយនឹកស្ដាយពុំមានពេលល្ហែ។

២. ឱ បាត់ដំបងកងកម្មវាសនា ដែលខ្ញុំប្រាថ្នាគ្មានពេលទំនេរ បើសិនជាគូខ្ញុំពីបុព្វេ ឱ្យមាសស្នេហ៍នឹកឃើញគ្រាដើម។

៣. កន្លងយូរឆ្នាំចាំទេស្ងួន មានតែរូបអូនដែលជាដង្ហើម ចំពោះនួនល្អងចិត្តបងសង្ឃឹម សង្ឃឹមញញឹមថាបានជាគូវាសនា។

៤. ឱ បាត់ដំបងខ្ញុំប៉ងយូរហើយ តើថ្ងៃណាឡើយបានយល់ភក្ត្រា ចិត្តជ្រួលច្របល់រាល់ថ្ងៃខ្លោចផ្សា ចង់បានចម្ប៉ាបាត់ដំបងអើយ

បន្ទរ ៣. ទីបញ្ចប់ៈ ចង់បានចម្ប៉ាបាត់ដំបងអើយ (ពីរដង)

Lyrics

បងស្នេហ៍តែលីណា/I Love only Lina by Sin Sisamuth Lyrics

ឡា……… ឡា………

១. បងស្នេហ៍តែលីណា រាល់ថ្ងៃពេញចិត្តហ៊ានប្តូរជីវិតតែនឹងលីណា បងសូមសច្ចាប្រាប់ព្រលឹងថា I Love You, I Love You។

២. ពេញចិត្តតែលីណា គឺមានតែអ្នកដែលចិត្តបងស្ម័គ្រលុះសូន្យសង្ខារ បងសូមសច្ចាប្រាប់ព្រលឹងថា I Love You, I Love You។

៣ .ឈ្មោះក៏ពិរោះទាំងរូបក៏ស្រស់លើសនារី ចិត្តយើងទាំងពីរមិនអាចបំភ្លេចគ្នាបានឡើយ លីណាមាសបងអើយបងនេះហើយជាគូគាប់ លុះដល់ជីវិតស្លាប់ក៏ភ្លេចមិនបាន។

៤. មានតែរូបលីណា រាល់ថ្ងៃប្រាថ្នាឲ្យបានជាគ្នាលុះគ្រាអវសាន្ត បំភ្លេចមិនបាន ឱ!កែវកល្យាណ I Love You, I Love You, Love You។ បន្ទរ ៣. ទីបញ្ចប់ៈ ឡា……… ឡា………

Lyrics

អានី​ By ស៊ីន-ស៊ីសាមុត Sin Sisamuth Lyrics

ហូ៎…….ហូ៎……. ពោល: អានី ខ្ញុំនឹងច្រៀងចម្រៀងនេះដើម្បីអ្នក

១. អានី រាត្រីដែលរៀមបានជួបថ្លៃ រាត្រី ដែលនាំមកនូវក្ដីវិបត្តិ

ញាប់ញ័រក្នុងចិត្ត ដែលរូបស្រីមិនគិត អាណិតដល់រូបខ្ញុំលួចសម្លឹងអ្នក។

២. អានី ពេលស្រីរាំ ខ្ញុំពាំទុក្ខព្រួយ ខ្លួនមួយ ទ្រូងរែងព្រួយ

ក្រៀមក្រំខ្លោចផ្សា យ៉ាងណាប្រាថ្នា សូមតែចិត្តភក្ដី បើថ្លៃមិនបេតីសូមស្រីមេត្តា។

៣. ខ្ញុំឈរកៀនលួចគន់ភក្ត្រា ដូចឃើញតារាដែលរះសែនឆ្ងាយ

ចិត្តរៀមនៅ នឹកស្ដាយដល់កាយស្រី ថ្លៃមិនប្រណីបេះដូងកំព្រា។

៤. អូ៎ អូ៎! អានី រឿងអ្វីទៀតខ្ញុំបំភ្លេចបាន កល្យាណ បំភ្លេចមិនបានដោយរឿង

ហេតុអ្វី សូមស្រីជួយឆ្លើយ នូវចម្លើយយ៉ាងខ្លី បើថ្លៃមិនបេតី សូមស្រីមេត្តា ។

៥. ពោល: អានី ពេលស្រីរាំខ្ញុំពាំទុក្ខព្រួយ ខ្លួនមួយ ទ្រូងរែងព្រួយក្រៀមក្រំខ្លោចផ្សា

យ៉ាងណា ប្រាថ្នាសូមតែចិត្តភក្ដី បើថ្លៃមិនបេតី សូមស្រីមេត្តា។

បន្ទរ ៣. នឹង ៤. ទីបញ្ចប់: អានី សូមស្រីកុំជិនណាយនឹងរូបបងឲ្យសោះ។

Lyrics

Allo Bong Allo Own / អាឡូបងអាឡូអូន Lyircs

Singer: Sin Sisamouth and Ros Sereysothea
Year: 1972

(ប) អាឡូ អាឡូ អូនហេ៎ (ស) ចា៎ស
I. (ស) អាឡូ អាឡូ ឮអូននិយាយទេបង (ប) អាឡូ អាឡូ នួនល្អបងឮហើយពៅ
កណ្ដាលយប់ជ្រៅ មានរឿងអ្វីទៅទើបពីហៅបង (ស) គ្មានរឿងអ្វីទេ ប្រុសស្នេហ៍ស្នង
ក្រៅពីក្ដីនឹករលឹក រលឹកបងណាស់ គេងមិនលក់សោះ ស្រមៃស្រស់ៗ
ស្រមៃស្រស់ៗថាប្រុសហៅអូន។

II. (ប) បងហៅអូនមែន តែហៅក្នុងសុបិនទេ (ស) មាសស្នេហ៍ មាសស្នេហ៍ តើបងសុបិនយ៉ាងណា
មេត្តា ហ៎ា ហ៎ា វាចា ហ៎ា ហ៎ា ប្រាប់ស្រីផង (ប) សុបិនឃើញអូន ក្បត់ចិត្តបង
បណ្ដើរគូគ្រងថ្មី កណ្ដាលរាត្រី បងភ្ញាក់ហើយភ័យ ស្រាប់តែឮស្រី
ស្រាប់តែឮស្រី ស្រែកហៅបងសោះ។

R. (ស) បង អាឡូ អាឡូ បងកុំរវើរវាយពេក អូនមិនក្បត់ចិត្តបងទេ
អាឡូ អាឡូ ចិត្តមួយថ្លើមមួយណាស្ងួន (ប) អូន អាឡូ អាឡូ សាធុ សាធុ
ចាំបងអុជធូបបន់ កុំឲ្យបងចេះតែសុបិនចង្រៃអ៊ីនចឹងទៀត។

III. (ប) អាឡូ អាឡូ យប់ជ្រៅណាស់ហើយគេងវិញទៅអូន
(ស) អាឡូ អាឡូ Bye Bye លាហើយណាបង
(ប) អាឡូ អាឡូ នួនល្អងស្អែកយើងជួបគ្នា
(ស) ជួបនៅទីណា ជួបនៅទីណា ណាប្រុសព្រលឹង
(ប) ជួបក្បែរមាត់ស្ទឹង មាត់ស្ទឹងដដែល ប្រហែលអូនភ្លេចហើយឬ
(ស) មិនងាយភ្លេចសោះ (ប) គេងចុះណាស្រី
(រួម) ស្អែកម៉ោងប្រាំបី ស្អែកម៉ោងប្រាំបី ជួបគ្នាកុំខាន។

បន្ទរ ៖ III ចាប់ពីកន្លែងស្រីច្រៀង

Lyrics

យូឡុងស្នេហា ដោយ សួស សេងហ៊ន_Violin Love by Sos Senghorn Lyrics

១.    វីយូឡុងស្នេហាយប់ស្ងាត់កំដររាត្រី

ចិត្តអូនអាល័យនឹកប្រុសចរណៃគ្រប់ពេលវេលា

វង់ភ័ក្រក្រឡង់ដូចជាតួអង្គទេវតា

នេះជាសញ្ញាដែលអូនប្រាថ្នាក្នុងជាតិនេះ

២.    អាធ្រាតសែនស្ងាត់ជ្រងំវីយូឡុងបំពេរ

សូរសៀងសោកសំនៀងស្នេហ៍ប្រែសៅហ្មង

យប់កាន់តែជ្រៅចំរៀងរៀបរាប់ស្នេហ៍ស្នង

ចង់ជួបសាសងអូននិងប្រុសបងថ្មីម្តងទៀត

៣.   យីម្តេចបាត់យូរម៉្លេះមានរឿងហេតុអ្វី

វីយូឡុងសូមច្រៀងជាថ្មីឲ្យស្បើយហ្មង

យប់កាន់តែជ្រៅចំរៀងរៀបរាប់ស្នេហ៍ស្នង

ផ្ញើជូនប្រុងបងថ្ងៃក្រោយសាសងថ្មីម្តងទៀត

Lyrics

ស្រីស្រស់ក្មេង By Sinn Sisamuth Lyrics

១.      ស្រីស្រស់ក្មេង ស្រីស្រស់ក្មេង

មានតែរូបស្រីដែលខ្ញុំប៉ងប្រាថ្នា

ក្នុងចិត្តនឹកដល់ស្នេហាតែធីតាទេ

ស្រីស្រស់ក្មេង ស្រីស្រស់ក្មេង

ពេលញុំពេលគេងតែងនឹកឃើញដល់ស្នេហ៍

បំភ្លេចក៏មិនភ្លេចដែរព្រោះស្នេហ៍ស្រីពិត

២.      តើស្រីស្ម័គ្របងខ្លះទេ

ឫមួយស្រីមិនអាណិត

រៀមស្ម័គ្រស្រីពិតតែឃើញចិត្តស្រីដូចគ្មានមេត្តា

ស្រីស្រស់ក្មេង ស្រីស្រស់ក្មេង

ខ្ញុំបង្គាប់ចិត្តអត់ស្នេហ៍ស្រីមិនបាន

ក្នុងចិត្តគិតខ្វល់ក្នុងប្រាណចង់បានរូបស្រី

៣.     តើស្រីស្ម័គ្របងខ្លះទេ

ឫមួយស្រីមិនអាណិត

រៀមស្ម័គ្រស្រីពិត តែឃើញចិត្តស្រីដូចគ្មានមេត្តា

ស្រីស្រស់ក្មេង ស្រីស្រស់ក្មេង

ខ្ញុំបង្គាប់ចិត្តអត់ស្នេហ៍ស្រីមិនបាន ក្នុងចិត្តគិតខ្វល់ក្នុងប្រាណ ចង់បានរូបស្រី

About Singer

Sin Sisamuth

Sin Sisamuth was born in August 23, 1932, in Stung Treng Province, the son of Sinn Leang and mother Seb Bunlei.[1]

He was the youngest of four siblings, with one brother and two sisters. His father was a prison warden in Battambang Province and was then a soldier during the Colonial Cambodia period. His father died of disease, and his mother remarried, and the union resulted in two more children.

Sisamouth attended Central Province of Stung Treng Elementary School when he was five. At the age of six or seven, he started to show interest in the guitar, and he would be asked to perform at school functions. He was also interested in Buddhist scripture and other books, as well as playing soccer and flying kites.

Around 1951, he passed elementary school and intended to study medicine in Phnom Penh, but continued working at becoming a singer and writing songs. Just as he had in elementary school, he became well known in his school for his music, and was asked to sing at school ceremonies.

By the time Cambodia was granted independence from France in 1953, Sisamouth’s fine singing voice landed him a spot on national radio as a regular singer. He also continued his studies, working at Preah Ketomealea Hospital.